Na stronie internetowej www.dziejewolsztyna.pl jest umieszczona historia Wolsztyna autorstwa dr Zygmunta Poniedziałka. Jest to obszerna monografia dotycząca dziejów miasta do roku 1989 i pierwsze tak obszerne i całościowe opracowanie na ten temat. Składa się z dwóch części: I do roku 1945 i II - lata 1945 - 89.

Okres Powstania Wielkopolskiego zawarty jest w rozdziale III cz. I. Autor obszernie opisuje w nim nie tylko samo wyzwolenie Wolsztyna ale również sytuację polityczną w mieście w okresie od 11 listopada 1918 roku do walk w Wolsztynie. Omawia również rolę miasta jako miasta frontowego w późniejszym okresie Powstania i wprowadzenie polskiej administracji.

Monografia dr Zygmunta Poniedziałka jest bardzo ciekawą i wartościową lekturą dla wszystkich interesujących się nie tylko Powstaniem Wielkopolskim ale również dziejami Wolsztyna w całości.

pobierz PDF