Projekt pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Wolsztynie

 

5 stycznia 1919 roku Powstańcy Wielkopolscy wyzwolili Wolsztyn, który to od 1793 roku znajdował się pod zaborem pruskim i niemieckim. Tysiące powstańców zapłaciło krwią by Wielkopolska znalazła się w granicach państwa polskiego. setki powstańców to mieszkańcy Ziemi Wolsztyńskiej. Dzisiaj żyja wśród nas ich córki i synowie, wnuki i prawnuki.

W tym roku przypada 95 rocznica wybuchu powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo Pamięci Powstania wielkopolskiego 1918 - 1919 koło nr 2 w Wolsztynie wspólnie z Urzędem Miejskim i wieloma innymi instytucjami oraz ludźmi podjęło inicjatywę postawienia pomnika Powstańca Wielkopolskiego na rynku w Wolsztynie jako dowód wdzięczności dla tych, którzy przynieśli wolność Wolsztynowi i Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 roku.

Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka zawiązał się w Wolsztynie społeczny komitet budowy pomnika. Honorowy patronat zapewniły też lokalne media.

Autorką projektu pomnika jest artystka z Ostrowa Wielkopolskiego Pani Agnieszka Lisiak Skórka. Pomnik stanąć ma na wolsztyńskim rynku i przedstawia Powstańca z proporcem znalezionym w Kębłowie, w mundurze z karabinem i w czapce powstańczej.

Podjęto szereg inicjatyw mających na celu zebranie funduszy na pokrycie kosztów budowy pomnika. Dzięki uprzejmości księdza kanonika Sławomira Majchrzaka przeprowadzono zbiórkę w parafiach dekanatu wolsztyńskiego, na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych.

W zbieranie funduszy zaangażowało się wiele organizacji i stowarzyszeń: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,  Gminny Związek Drużyn ZHP w Wolsztynie, Stowarzyszenie "Wiara Lecha", Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej, Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym, Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Dabrowa", Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , Wolsztyński Dom Kultury, Parafia Farna w Wolsztynie. W budowę pomnika mocno zaangażowali się Burmistrz Wolsztyna, radni miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zwracamy się do wszystkich, którzy chcieli by wesprzeć budowę pomnika Powstańca Wielkopolskiego by wpłacali pieniądze na konto 33 1090 1607 0000 0000 6000 5185 dot. budowa pomnika Powstańca Wielkopolskiego, Urząd Miasta, Rynek 1, Wolsztyn

 

Relacja TV Wielkopolska o wolsztyńskim pomniku powstańca

http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/wolsztyn/10847-wolsztyn-powstaniec-na-rynku-