Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home

Historia Powstania

Publikacje

Powstanie w internecie

Klub młodzieżowy

Archiwum

Cele TPPW

Linki

Kontakt Autorzy

 

 

Dobosze Powstania Wielkopolskiego  2008

Osiem statuetek Dobosza Powstania Wielkopolskiego wręczyło Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podczas uroczystości w Pałacu Działyńskich w Poznaniu towarzystwo uhonorowało w ten sposób osoby i instytucje, zasłużone dla upamiętniania powstańczego zrywu. W tym roku statuetki Dobosza otrzymali: pośmiertnie prof. Zdzisław Grot - historyk i pierwszy badacz powstania (nagrodę odebrała wnuczka profesora), Zenon Brembor - regionalista z Sulechowa, Zygmunt Duda - historyk i regionalista z Opalenicy, Antoni Fornalski - dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Jarosław Łuczak - kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego (a także autor tekstów w wydawanych przez "Gazetę" zeszytach Powstania), Lidia Nowak – dyrektorka Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie oraz prof. Zbigniew Pilarczyk - historyk UAM i działacz harcerski. Nagrodę zespołową otrzymało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

 

W dniu 10 grudnia 2008 r. Honorową nagrodę "Dobosz Powstania Wielkopolskiego" otrzymał w Poznaniu za popularyzację i upamiętnianie wolnościowego zrywu Wielkopolan z lat 1918-1919 Pan mgr Antoni Fornalski - popularyzator wiedzy o powstaniu, autor publikacji o tematyce powstańczej w formie książkowej  pt. "Mieszkańcy Ziemi Przemęckiej w walce o polskość" wyd. I -2003 , wyd. II- 2004 , Słownika biograficznego uczestników Powstania Wielkopolskiego z Ziemi Przemęckiej 2008  oraz filmu pt. "Ziemia Przemęcka naszą małą Ojczyzną", prelegenta odczytów organizowanych przez Komisję Historyczną Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego . Pan Fornalski jest cenionym nauczycielem historii i dyrektorem Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie. Jest autorem licznych biogramów do tomów publikacji: Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Poznań 2005-2008).  Pan Antoni Fornalski  popularyzuje tradycję Ziemi Wielkopolskiej oraz przywraca pamięć o poległych powstańcach.

dr Zdzisław Kościański