Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

Powstańcza monografia w Wielichowie

 

Właśnie ukazała się książka zatytułowana „Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego”. Publikacja wydana została w ramach serii „Grodziskie Zeszyty Historyczne” i dotyczy związków mieszkańców gminy Wielichowo z Powstaniem Wielkopolskim.

Głównym tematem pracy jest historia budowy oraz renowacji Pomnika Powstańców Wlkp. W listopadzie ubiegłego roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia nowego monumentu. Przy tej okazji pojawiły się głosy, by również wydać monografię powstańczą, w której historia budowy pomnika znalazłaby szerokie odbicie. Stworzony w Wielichowie komitet redakcyjny postanowił wzbogacić treść książki o tematykę powstańczą. Do współpracy przy pisaniu artykułów zaproszono znanych historyków: prof. Bogusława Polaka, dra Marka Rezlera, dra Zdzisława Kościańskiego i regionalistów m.in. Eugenię Świetlińską-Piętę, Antoniego Fornalskiego, Piotra Jakuboszczaka. W książce znalazły się biogramy kapelanów powstańczych: Józefa Sztukowskiego, Franciszka Foreckiego i Bolesława Filipowskiego oraz organizatorów oddziałów powstańczych: ppor. Kazimierza Szcześniaka, sierż. Stanisława Bobkiewicza, i lekarza Franciszka Rosta. Są także artykuły poświęcone bitwie o Kargowę i Kopanicę a także krótkie kalendarium Kompanii Wielichowskiej i po raz pierwszy opublikowana wielichowska lista strat.  Dzięki uprzejmości p. Dominika Paukszty w książce znalazło się opowiadanie „Pod Kargową”, którego autorem jest poznański pisarz Eugeniusz Paukszta. Obok artykułu naukowego prof. Polaka opisującego bitwę, jest to ciekawe zestawienie na temat tej krwawej potyczki, w której żołnierze z ziemi wielichowskiej okryli się chwałą.

W Centrum Kultury już od kilku lat organizowane były różnorodne przedsięwzięcia poświęcone przywracaniu pamięci o Powstaniu grudniowym. Organizowano rajdy rowerowe szlakiem kompanii, spotkania z historykami i wystawy. Zajmowano się również zbieraniem materiałów i dokumentów, korzystając z pomocy wielu regionalistów: Zenona Brembora z Sulechowa, Dariusza Poszwińskiego z Kopanicy, którzy zajmują się tą tematyka na co dzień. Teraz przyszedł czas by pochwalić się tym, co udało się zebrać w formie książkowej. Jedną z inspiracji do wydania książki była także ubiegłoroczna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika na wielichowskim cmentarzu. Zgromadzony wtedy materiał okazał się jednak zbyt obszerny, aby zamieścić go w specjalnym numerze „Wieści Wielichowskich”. Zapadała więc decyzja – wydajemy książkę.

W skład Komitetu redakcyjnego publikacji, któremu przewodniczy prof. zwycz. dr hab. Bogusław Polak, weszli, dr Marek Rezler – historyk, autor bardzo wielu publikacji poświęconych m.in. Powstaniu Wielkopolskiemu,  Jan Grześ - dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie, Tadeusz Jąder – dziennikarz „Gazety Kościańskiej” i „Wieści Wielichowskich”, Zenon Jóźwiak – Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie,  Dariusz Matuszewski – Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz Paweł Michalski – Centrum Kultury w  Wielichowie.

Książka „Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego” ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Wielichowa, Starosty Grodziskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz sponsorów p. Wiesława Kaletki z Kościana i Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie.

8 grudnia 2009r. o godz. 11.00 w sali Centrum Kultury w Wielichowie rozpoczęła się konferencja popularno-naukowa w trakcie, której została zaprezentowana i omówiona powstańcza monografia. Natomiast o godz. 10.00 na ulicach miasteczka pojawił się wspólny patrol powstańczo-harcerski, który tworzyli druhowie z Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty oraz harcerski i harcerze z wielichowskiej DH. W ten sposób zachęcano mieszkańców do zainteresowania się spotkaniem i książką.

Konferencję otworzył dyrektor CK Jan Grześ, który przedstawił historię budowy pomnika. Następnie burmistrz Adam Łaniecki opowiedział o działaniach jakie były podejmowane na terenie gminy w roku ubiegłym, kiedy to cała Wielkopolska świętowała 90 rocznicę grudniowego zrywu. Organizatorzy spotkania po raz pierwszy zaprezentowali publicznie zdjęcia, które 41 lat temu, 12 stycznia 1969 roku wykonał Jan Jóźwiak jedyny fotograf uroczystego poświęcenia tablicy na budynku gdzie mieściło się dowództwo Kompanii Wielichowskiej. O tej uroczystości opowiedział redaktor Jerzy Zielonka. Następnie przyszedł czas na promocję książki i w ten temat wszystkich uczestników wprowadzili panowie Dariusz Matuszewski i Tadeusz Jąder. Po tym, krótkim wstępie głos w dyskusji zabrali autorzy, którzy w książce zamieścili swoje teksty: dr. Zdzisław Kościański, Dominik Paukszta (syn znanego poznańskiego pisarza Eugeniusza Paukszty), Bogdan Świetliński (w imieniu siostry Eugenii Świetlińskiej-Pięty), Piotr Jakuboszczak i Antoni Fornalski.

Z ciekawą inicjatywą wydania Słownika Biograficznego, w którym znalazłyby się życiorysy powstańców z ziemi wielichowskiej wystąpił Zenon Jóźwiak z Instytutu im. gen. „Grota” Roweckiego w Lesznie. O tym pomyśle napiszemy szerzej w osobnym artykule. Na zakończenie spotkania kolejny powstańczy projekt skierowany do mieszkańców powiatu grodziskiego przedstawił dyrektor biura Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.  

   

Książka „Wielichowo w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego” jest do kupienia w Centrum Kultury w Wielichowie.

Tekst i fotografie: Paweł Michalski - Centrum Kultury w Wielichowie