Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

W dniu 4 kwietnia 2011 roku w poznańskim Domu Żołnierza odbył się V krajowy Zjazd TPPW. Nasz powiat reprezentowali członkowie wolsztyńskiego koła Zbigniew Kowalewicz, Hubert Rokoszewski i Waldemar Warciarek.  Pozytywnie oceniono dotychczasową realizację celów statutowych. Podkreślano rozwój organizacyjny Towarzystwa. Dotychczasowe kierunki działalności TPPW pozostają aktualne. Należy je wzbogacić o nowe formy działalności.

Wnioski wypływające z dotychczasowej działalności to:

- tworzenie i rozwijanie działalności Klubów Młodzieżowych TPPW,

- udoskonalenie przepływu informacji w Ramach Towarzystwa (lepsze wykorzystanie internetu),

- propagowanie atrakcyjnych dla młodzieży form działania (kluby, konkursy wiedzy, wycieczki, rekonstrukcje historyczne),

- rozwój kontaktów z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego,

- dalsze dokumentowanie dziejów Powstania i utworzenie w Poznaniu ośrodka informacji o jego uczestnikach,

- pozyskiwanie sympatyków, sponsorów i osób, którym bliskie są cele działalności TPPW.