Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

W dniu 28 stycznia 2015 roku odbyło się w Muzeum Regionalnym w Wolsztynie zebranie sprawozdawczo – wyborcze wolsztyńskiego koła nr 2 TPPW 1918 – 1919. Prezes koła – pan Zbigniew Kowalewicz przedstawił dokonania koła za ostatnie 4 lata. Aktualnie koło liczy 46 członków. Celem koła jak i całego Towarzystwa jest krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców. 

Co roku w Wolsztynie są organizowane obchody kolejnych rocznic wyzwolenia Wolsztyna w dniu 5 stycznia 1919 roku. Uroczyste sesje Rady Miejskiej stały się już tradycją. Co roku w uroczystości włączają się kolejne środowiska – członkowie grup rekonstrukcyjnych czy kibice „Lecha” Poznań.

Koło przy współpracy z władzami samorządowymi zorganizowało min. 4 konkursy wiedzowe o Powstaniu Wielkopolskim adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Pasjonaci historii i militariów i jednocześnie członkowie koła z Wielkopolskiego Towarzystwa Techniki Militarnej zorganizowali 3 edycje terenowej gry miejskiej poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu. Nauczyciele historii wolsztyńskich szkół organizują corocznie wycieczki do miejsc związanych z walkami powstańczymi.

Od dwóch lat prowadzona jest przy dużej pomocy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie akcja znakowania grobów powstańców. Specjalnymi medalami oznakowano już kilkadziesiąt grobów na cmentarzach w Wolsztynie. Obrze, Kębłowie, Gościeszynie i Ciosańcu.

Największym dokonaniem i powodem dumy jest pomnik Powstańca Wielkopolskiego na rynku wolsztyńskim odsłonięty w dniu 16 lutego 2014 roku. W 80% został on ufundowany ze składek mieszkańców Ziemi Wolsztyńskiej.

Działalność koła jest możliwa dzięki pomocy i współpracy wielu instytucji min. Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Wolsztyńskiego domu Kultury, Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich czy wolsztyńskich rekonstruktorów.

Pan Stefan Piechocki - prawnuk powstańca wielkopolskiego, zaprezentował niespodziankę - nieznany wcześniej proporzec  z okresu Powstania Wielkopolskiego.

Częścią zebrania był również wykład dr Zdzisława Kościańskiego – przewodniczącego Komisji Historycznej TPPW 1918 -1919 poświęcony udziałowi wojskowych formacji wielkopolskich w wojnie z bolszewikami 1919 – 1921.

W trakcie zebrania dokonano wyboru nowych władz koła. Prezesem został wybrany jednogłośnie Zbigniew Kowalewicz. Do zarządu koła weszli również Hubert Rokoszewski i Szymon Ptak – członkowie zarządu, Wiesława Sobisiak – Zając – skarbnik i Waldemar Warciarek – sekretarz koła.