Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

W sobotę 19 marca br. w Poznaniu odbył się IV Walny Zjazd Delegatów Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powiat Wolsztyński  reprezentowali: Antoni Fornalski (Przemęt), Dariusz Poszwiński (Siedlec), Zbigniew Kowalewicz, Hubert Rokoszewski i Waldemar Warciarek (Wolsztyn).

Głównym celem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności i  wybór zarządu towarzystwa na nową kadencję. W sprawozdaniu z działalności prezes wielkopolskiego oddziału poinformował o działalności na terenie województwa 54 kół TPPW, 12 klubów młodzieżowych i 117 szkołach noszących imię powstańców wielkopolskich lub ich bohaterów. Koła wielkopolskiego oddziału TPPW liczą obecnie 1778 członków. Podkreślano, że wspólnym obowiązkiem Wielkopolan jest utrwalanie w świadomości społecznej wagi tego bohaterskiego zrywu naszych przodków. Widocznym działaniem członków TPPW i jego kół jest między innymi składanie kwiatów pod pomnikami, organizowanie uroczystych sesji Rad Miejskich, sesje popularnonaukowe i wystawy odbywające się w szkołach, konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, rajdy szlakiem powstania, nadawanie imion powstańców ulicom i placom, dbanie o materialne pamiątki po powstańcach. Ważną i nadal kontynuowaną inicjatywa jest akcja znakowania grobów powstańczych specjalnymi medalami.

TPPW prowadzi także działalność publicystyczną, wydając rocznik, publikacje związane z powstaniem w poszczególnych rejonach Wielkopolski oraz opracowując słownik Powstania Wielkopolskiego.

Podczas zjazdu wybrano zarząd towarzystwa na kolejną kadencję, Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Krajowy TPPW. Nowym prezesem wielkopolskiego oddziału TPPW 1918 – 1919 został wybrany Pan Wawrzyniec Wierzejewski. Dotychczasowy prezes – Pan Andrzej Szymankiewicz został honorowym prezesem wielkopolskiego oddziału TPPW.

Zjazd krajowy TPPW odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 w Poznaniu.