Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

W dniu 19 kwietnia 2015 roku w poznańskim Domu Żołnierza odbył się VI Krajowy Zjazd Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.

Powiat Wolsztyński  reprezentowali Antoni Fornalski, Zbigniew Kowalewicz, Szymon Ptak, Hubert Rokoszewski i Waldemar Warciarek.  Wśród zaproszonych gości byli min. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka i historyk prof. Lech Trzeciakowski.

Podczas zjazdu wybrano nowe władze Towarzystwa na kolejną kadencję. W skład Zarządu Głównego TPPW 1918 - 1919 weszli przedstawiciele naszego powiatu - Antoni Fornalski i Zbigniew Kowalewicz. Nowym prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 został wybrany Pan Tadeusz Musiał – dotychczasowy wiceprezes. Dotychczasowy prezes – Pan Stefan Barłóg, jeden z założycieli Towarzystwa w 1989 roku, po 25 latach owocnej pracy, został honorowym prezesem TPPW. W czasie zjazdu uhonorowano medalami Komisji Edukacji Narodowej, Odznakami Honorowymi TPPW, medalami „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” i „Opiekun Miejsc Pamięci” ludziom zasłużonym w podtrzymywaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Zjazd pozytywnie ocenił działalność Towarzystwa w minionej kadencji. Dotychczasowe kierunki działalności TPPW pozostają nadal aktualne. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie programu uczczenia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Inne ważne zadania to rozszerzenie działalności Klubów i kół młodzieżowych TPPW, pozyskiwanie wolontariuszy wśród rodzin uczestników Powstania oraz usprawnienie działalności Towarzystwa i promowanie jego działalności w mediach.

Aktualnie do TPPW 1918 – 1919 należy 2608 członków skupionych w 3 oddziałach wojewódzkich, 83 kołach, 30 klubach młodzieżowych i kołach samodzielnych poza oddziałami wojewódzkimi.

Wnioski i zamierzenia wypływające z dotychczasowej działalności to:

- przygotowanie 3 – letniego planu obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego,

- tworzenie i rozwijanie działalności Klubów Młodzieżowych TPPW,

- udoskonalenie przepływu informacji w Ramach Towarzystwa (lepsze wykorzystanie internetu),

- rozwój kontaktów z rodzinami uczestników Powstania Wielkopolskiego,

- dalsze dokumentowanie dziejów Powstania,

- pozyskiwanie sympatyków, sponsorów i osób, którym bliskie są cele działalności TPPW.