Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
   

Dlaczego właśnie ten patron?

 

W dniu 9 grudnia 2015 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy dr Zdzisław Kościański – Przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPPW spotkał się na zaproszenie dyrektora mgr Jana Pilarskiego z radą pedagogiczną tych placówek . Kopanica była ostatnią miejscowością przed linią Obry, do osiągnięcia której dążyli powstańcy, a o jej strategicznym znaczeniu decydowały przechodzące przez rzekę mosty kolejowy i drogowy. Schronili się tu Niemcy wyparci z Wolsztyna, co groziło możliwością kontrataku. Stąd doszło tutaj do zaciekłych i skutecznych walk powstańczych w której wzięła udział m.in. miejscowa drużyna ochotnicza. W ich rezultacie do 1939 roku przebiegała tutaj granica państwowa. O znaczeniu historii lokalnej w pracy wychowawczej nad wyborem patrona placówki potoczyła się ciekawa prelekcja , dyskusja, a uzupełnieniem był film z rekonstrukcji powstańczej w Kopanicy, który zaprezentował mgr Dariusz Poszwiński ( Prezes Koła TPPW w gminie Siedlec, jednocześnie nauczyciel w/w placówek).