Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

Pamięci pana Mariana Śmiałka

 

 

W poniedziałek, 11 lutego 2019 r. zmarł pan Marian Śmiałek – nauczyciel, wychowawca młodzieży, wieloletni dyrektor szkoły, radny.

Pan Marian Śmiałek urodził się w 1937 r. w Wolsztynie. Lata wojny i okupacji spędził w Siedlcu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości przez dwa lata uczył w szkole w Starym Strączu, a następnie podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu dyplomu, w 1963 r. powrócił do Siedlca, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej i pracował, z krótkimi przerwami, aż do emerytury. Od 1972 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siedlcu, a w latach 1973 – 1976 – gminnym dyrektorem szkół. Przez kilka kadencji był radnym Gminnej Rady Narodowej i radnym Rady Gminy Siedlec. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty, zastępcy przewodniczącego Rady, członka Zarządu Gminy, zastępcy wójta.

Z inicjatywy pana M. Śmiałka i ówczesnego naczelnika gminy W. Zyguły, przed budynkiem Urzędu Gminy ustawiono w hołdzie uczestnikom Powstania Wielkopolskiego obelisk, a także powołano Towarzystwo Przyjaciół Siedlca, którego prezesem został pan Śmiałek. Przez wiele lat był prezesem siedleckiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Zabiegał o podtrzymywanie pamięci o historycznym znaczeniu zrywu powstańczego i bohaterskiej postawie jego uczestników. Gromadził pamiątki z przeszłości, urządził Izbę Pamięci Powstańców Wielkopolskich w siedleckiej szkole. Współtworzył „Gminne Wieści” i publikował w nich zwłaszcza notki biograficzne uczestników powstania i artykuły opisujące miejscowe zabytki. Był współautorem publikacji „Gmina Siedlec – zarys dziejów”, autorem monografii „Sto lat Banku Spółdzielczego w Siedlcu”, a także książki „Siedlec w XX stuleciu”.

Zawsze bliskie panu Marianowi były problemy rodzinnej wsi i gminy, zawsze życzliwy, oddany sprawie, zaangażowany, inicjator szeregu przedsięwzięć, pasjonat historii. Dla tych cech został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem – statuetką Czapli Siwej jako Zasłużony dla Gminy Siedlec. Otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia, nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony za zasługi dla województwa i powiatu oraz odznaką honorową Zarządu Głównego TPPW "Wierni Tradycji".

 

Odszedł człowiek wysokiej kultury osobistej, wielkiej pasji, ciepły, życzliwy.

Cześć Jego Pamięci!