Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy

Koło TPPW w Przemęcie zostało utworzone w dniu 7 czerwca 2010r. Wstąpiło do niego 13 osób.

Na zebraniu założycielskim wybrano władze Koła w składzie:
prezes – Antoni Fornalski
wiceprezes – Dorota Gorzelniak
skarbnik – Iwona Rogozińska
sekretarz – Alina Napieralska
Członkowie – Leszek Anglart, Jadwiga Józefowska, Zenon Klecha, Bernadeta Majer, Stanisław May, Halina Pohl, Agnieszka Szczepaniak, Anna Szymanowska, Barbara Wróblewska.

Cel działalności Koła:
• krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim,
• popularyzowanie wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu naszym Powstańcom,
• współdziałanie z władzami samorządowymi w organizowaniu corocznych gminnych obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej,
• współorganizowanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przemęcie i dyrektorami naszych szkół rajdów, konkursów, wystaw i innych imprez służących upowszechnieniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,
• organizowanie odczytów i prelekcji popularyzujących przebieg Powstania na Ziemi Przemęckiej w tym ukazywanie sylwetek jego uczestników – dla młodzieży szkolnej i starszego pokolenia,
• oznakowanie przez uczniów naszych szkół grobów Powstańców Wielkopolskich na miejscowych cmentarzach oraz w Dłużynie i Wilkowie Polskim – w dniu Wszystkich Świętych (Zaduszki), w rocznicę wyzwolenia naszych miejscowości przez Powstańców oraz w kwietniu – Miesiącu Pamięci Narodowej,
• inspirowanie dyrektorów szkół gminy Przemęt do organizowania dla lokalnych społeczności wieczornic o tematyce powstańczej,
• podejmowanie działań do utworzenia Gminnej Izby Pamięci Narodowej,
• propagowanie treści powstańczych w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej powiatu wolsztyńskiego,
• kontynuowanie działań celem odnalezienia kolejnych mogił powstańczych (Kazimierza Michalskiego i Jana Szymanowskiego),
• prowadzenie przez członków Koła dalszej pracy badawczej i wydawniczej o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej.
 

W ten sposób w każdej gminie naszego powiatu działa koło TPPW