Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
     

W czwartek, 18 lutego 2016 r. w Siedlcu odbyły się obchoby 97 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. O godz. 11.00 w siedleckim kościele parafialnym ksiądz proboszcz Krzysztof Apiecionek wraz z proboszczami z Chobienic i Tuchorzy oraz ojcem Józefem Wcisło, rektorem WSD w Obrze, odprawili mszę świętą w intencji Powstańców Wielkopolskich.

Naszą uroczystość swą obecnością zaszczycili posłowie na Sejm RP: pan Krzysztof Paszyk i pan Marcin Porzucek. Poselskiego. Obecni byli Starosta Wolsztyński – pan Janusz Frąckowiak, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Andrzej Wita oraz radni powiatowi, Burmistrz Wolsztyna – pan Wojciech Lis oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Adamczak, Wójt Gminy Przemęt – pani Dorota Gorzelniak, a także Burmistrz Kargowej – pan Jerzy Fabiś. W siedleckich obchodach uczestniczyli także przedstawiciele Towarzystw Pamięci Powstania Wielkopolskiego: Prezes Oddziału Wielkopolskiego – pan Wawrzyniec Wierzejewski, Prezesi Kół gminnych oraz członkowie. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował major Artur Biskup, Komendanta Powiatowego Policji – jego Zastępca pan Jarosław Frąckowiak oraz Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu, pan Tadeusz Tomys. Gościliśmy również panią Eleonorę Rybarczyk – Prezes Banku Spółdzielczego, Starszych Cechu Rzemiosł Różnych w Wolsztynie – pana Andrzeja Barskiego i pana Zenona Matysika, radnych gminnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli stowarzyszeń, sołtysów, młodzież szkolną, potomków Powstańców Wielkopolskich oraz mieszkańców naszej gminy. Władze Gminy Siedlec reprezentowane były przez Wójta – pana Jacka Kolesińskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – pana Roberta Winiarza.

Delegacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcu złożyła wiązankę kwiatów na grobie Walentego Wojdorskiego, spoczywającego na miejscowym cmentarzu. Pozostałe, licznie przybyłe delegacje, składały kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, w progi której zaprosiła pani Agnieszka Kędziora, podkreślając jednocześnie znaczenie organizacji takich imprez w działalności kulturalnej jednostki. Po powitaniu zaproszonych gości i wszystkich zebranych przez panią Dorotę Brudło – dyrektor ZSPiG w Siedlcu, głos zabrali kolejno Wójt Gminy Siedlec - pan Jacek Kolesiński, posłowie – pan Krzysztof Paszyk i pan Marcin Porzucek, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Andrzej Wita. Wszyscy akcentowali doniosłość uroczystości i zachowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW – pan Wawrzyniec Wierzejewski przybliżył nieco dzieje Powstania, natomiast pan Dariusz Poszwiński – Prezes siedleckiego Koła TPPW opowiedział o powstańczych wydarzeniach z naszych terenów.

Jak co roku, obchodom rocznicy Powstania towarzyszył konkurs plastyczny. Jury wyłoniło dziesięciu laureatów spośród ponad stu uczestników konkursu. Przed odczytaniem protokołu konkursu, pan Dariusz Poszwiński podkreślił coraz lepszą znajomość wśród młodzieży szkolnej ówczesnych czasów, wydarzeń, wyposażenia i umundurowania Powstańców, co przejawiło się w zgłoszonych pracach plastycznych. Wśród nich pojawiła się nawet rzeźba.

Młodzież szkolna z ZSPiG w Siedlcu przygotowała i przedstawiła program artystyczny, w którym przeplatając recytacje śpiewem przybliżyła zebranym czasy powstańcze, za co została nagrodzona gromkimi brawami.

Tekst i foto: www.siedlec.pl