Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
   

 

W piątek, 9 lutego br. w Siedlcu odbyła się uroczystość poświęcona 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Obchody rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez siedleckiego proboszcza ks. Dariusza Walkowiaka oraz o. Józefa Wcisło – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony pamięci Powstańców Wielkopolskich, gdzie oddano hołd Powstańcom i złożono wiązanki kwiatów.
Kolejna cześć uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Dyrektor GOK-u pani Agnieszka Kędziora w imieniu organizatorów, tj. wójta Gminy Siedlec – pana Jacka Kolesińskiego, dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach – pana Andrzeja Wieczorka, prezesa siedleckiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – pana Dariusza Poszwińskiego oraz własnym powitała przybyłych gości.
W tegorocznych obchodach uczestniczyli: poseł na Sejm RP – pan Jakub Rutnicki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – pan Maciej Sytek, zastępca dyrektora delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Lesznie – pan Karol Skowronek. Posła na Sejm RP – pana Killiona Munyamę reprezentował pan Filip Szymczak, a posła pana Błażeja Pardę – pani Katarzyna Luch. Wśród gości był pan Andrzej Wita – przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi, burmistrz Wolsztyna pan Wojciech Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Adamczak, wójt Przemętu – pani Dorota Gorzelniak, burmistrz Kargowej i jednocześnie Starosta Regionu Kozła – pan Jerzy Fabiś. W uroczystościach udział wzięli radni Rady Gminy Siedlec, z panem Andrzejem Kaźmierczakiem – przewodniczącym Rady na czele. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował kpt. Michał Kurowski. Obecna była pani Eleonora Rybarczyk – prezes siedleckiego Banku Spółdzielczego, a także pan Antoni Fornalski – członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z prezesem panem Maciejem Myczką, a także Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, w strojach historycznych. Ponadto poczty sztandarowe wystawiła Rada Gminy Siedlec, Bank Spółdzielczy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Szkoła Podstawowa w Siedlcu, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach, Zarząd Gminny ZOSP RP w Siedlcu i poszczególne jednostki OSP. Wśród uczestników uroczystości gościliśmy również dyrektorów szkół wraz z nauczycielami i uczniami, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, mieszkańców.
Program artystyczny przygotowali i przedstawili uczniowie ze szkoły w Chobienicach, którzy przybliżyli tematykę powstańczą jak również sylwetkę patrona szkoły – Ignacego Mielżyńskiego.
Dużym zaskoczeniem dla pana Dariusza Poszwińskiego, niestrudzonego propagatora historii Powstania na terenie naszej gminy, było przyznanie mu Krzyża Pamiątkowego dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. To wyjątkowe wyróżnienie odebrał z rąk wójta pana Jacka Kolesińskiego oraz pana Macieja Myczki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: www.siedlec.pl, zdjęcia: GOK Siedlec