Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
   

Zygmunt Duda pośmiertnie odznaczony

 

 

W poniedziałek 13 września 2021 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki imienia Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy odbyło się kolejne spotkanie Opalenickich Rodzin Powstańczych, organizowane przez opalenickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Spotkanie rozpoczęto od ważnego wydarzenia. Doktor Zdzisław Kościański wspomniał postać zasłużonego opaleniczanina, historyka, regionalistę Zygmunta Dudę. Taki początek nie był przypadkowy, bo pośmiertnie Zygmunt Duda został odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Wierni Tradycji”, za zasługi i upowszechnianiu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919. Odznaczenie odebrała małżonka śp. Zygmunta, a towarzyszyli jej przedstawiciele rodziny.

tekst i foto: www.opalenica.pl

 

Zygmunt Duda 1937 - 2017

 

 

Urodził się w Poznaniu w rodzinie Ignacego, zawodowego oficera Wojska Polskiego i Janiny z Piechowiaków. Lata II wojny światowej z rodzicami i młodszym bratem Henrykiem spędził w Rudnikach pod Opalenicą. Po wojnie zamieszkał w Wojnowicach, pomiędzy Bukiem a Opalenicą. Tam ukończył szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące w Nowym Tomyślu. Po zdaniu matury w 1957 r. przygotowanie do zawodu nauczycielskiego zdobył w Studium Nauczycielskim w Poznaniu, kierunek filologia polska. Studia wyższe – pedagogikę kulturalno – oświatową w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukończył w 1980 r.

W latach 1971 – 1992 pełnił funkcję kierownika Miejskiego Domu Kultury a następnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy. W tym okresie placówka trzykrotnie otrzymała tytuł najlepszego ośrodka kultury w Wielkopolsce. W Opalenicy organizował ogólnopolskie plenery malarskie i warsztaty fotograficzne, współorganizował seminaria teatralne i praktyki zawodowe dla studentów Instytutu Kulturoznawstwa w Poznaniu.

Od lipca 1983 roku do czerwca 1992 roku był redaktorem naczelnym miesięcznika “Echa Opalenickie”, pierwszego pisma gminnego w Polsce. Do grudnia 2014 roku zamieścił w nich prawie 500 tekstów, w tym z historii lokalnej dających impuls do powstania licznych opracowań do dziejów miasta i okolicy. Do miejscowej gazetki parafialnej: A oto Ja jestem” w latach 2003 – 2014 napisał 188 tekstów, w tym cykle: “Z przeszłości kościoła i parafii”, “Opalenicka aleja zasłużonych”, “Spod dzwonnicy”.
Zygmunt Duda jest autorem i współautorem 47 książek o tematyce historycznej, w tym słowników biograficznych: “Opalenicki słownik biograficzny” t. I (1993), t. III (2003); “Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”, t. II-XI. Przez 12 lat należał do Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.W Opalenicy założył w 1994 r. koło tego Towarzystwa i przewodził mu przez 17 lat. Za upowszechnianie pamięci i tradycji został laureatem nagrody honorowej Towarzystwa ,,Dobosz Powstania Wielkopolskiego (2008). Na podstawie wieloletnich badań archiwalnych (Archiwum Archidiecezjalne i Archiwum Państwowe w Poznaniu) stał się autorem 14 opracowań o miejscowych kościołach i życiu religijnym.

Za pracę zawodową i społeczną, działalność na polu kultury i regionalizmu otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in.: Zasłużony Działacz Kultury (1973), Srebrny Krzyż Zasługi (1977), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Opalenica (1990). Jako pierwszy z opaleniczan otrzymał: Medal „Ad Perpetuam Rei Memoriam” przyznany przez Wojewodę Poznańskiego (1997), Medal Zasłużtekst na podstawie:sis” (2004), Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (2007), Honorową Statuetkę Burmistrza Opalenicy za połączenie życia z pasją wszystkiego, co opalenickie (2012).

                                                                                                      tekst za: https://www.csw2020.com.pl/biogram/zygmunt-duda/

                               foto: www.olendry.pl