Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

Kargowa uroczyście obchodziła ustanowiony Narodowy Dzień 103 Rocznicy Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, przed obeliskiem na Placu Berwińskiego, który upamiętnia bohaterski czyn Powstańców Wielkopolskich. Z tej okazji na Placu Ratuszowym otwarto wystawę ,,W hołdzie Bohaterom”, ukazującą powstańców i miasto z okresu powstania. Na kartach historii Kargowej zapisał się czynny udział Powstańców Wielkopolskich w walce o polskość tych ziem. Zacięte walki o Kargową toczyły się 11 i 12 lutego 1919 roku, powstańcy zostali zepchnięci do Kopanicy, a Kargowa powróciła do Polski dopiero w 1945 roku. Ośmiu powstańców na ołtarzu wolności złożyło ofiarę najwyższą, własne życie. Świadectwem pamięci i czci dla powstańców wielkopolskich z ziemi kargowskiej jest pamiątkowy kamień w hołdzie powstańcom na Placu Berwińskiego i pomnik poświęcony Powstańcom Wielkopolskim poległym pod Kargową znajdujący się na terenie byłego cmentarza ewangelickiego, na którym wyryto nazwiska poległych oraz tablica na ścianie ratusza. Czyny powstańców dokumentuje publikacja pod redakcją Danuty Wróblewskiej ,,Tu też była Polska”, w której wymienione są nazwiska w powstańców urodzonych w Kargowej i okolicy oraz powstańców, którzy przeprowadzili się do Kargowej po II wojnie światowej.
Uroczystość w Kargowej zaszczycili obecnością: Łukasz Porycki W-ce Marszałek Województwa Lubuskiego, Tadeusz Pająk W-ce Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej, Marta Paron Z-ca Burmistrza, Łukasz Pokorski Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Gola Wójt Gminy Bojadła, Alicja Szułcik Radna Powiatu Zielonogórskiego, Arkadiusz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Danuta Wróblewska Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kargowej, radni Gminy Kargowa, pracownicy urzędu miejskiego, mieszkańcy gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji. Delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki i zapaliły znicze. Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miejski w Kargowej, Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ZGK - spółka komunalna w Kargowej. Poczty sztandarowe wystawiły: Ochotnicza Straż Pożarna w Kargowej i Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Jaromierzu.

tekst i zdjęcia:www.kargowa.pl