Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

Chobienice - uroczystość nadania imienia Ignacego Mielżyńskiego Zespołowi Szkół

 

Dnia 26 września 2009 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego (więcej o patronie szkoły).

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Piotra w Okowach, którą prowadzili: ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, dziekan Dekanatu Zbąszyńskiego Zbigniew Piotrowski, księża z terenu naszej gminy, proboszcz naszej parafii ks. Tadeusz Jaskuła. Biskup Zdzisław Fortuniak wygłosił kazanie i dokonał poświęcenia sztandaru. Po mszy cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do sali wiejskiej, w której kontynuowano uroczystość podzieloną na dwie części: oficjalną i artystyczną.

Naszą uroczystość uświetnili:

 • Pan Andrzej Wichliński z Rodziną – goście honorowi – rodzina hrabiego Ignacego Mielżyńskiego.

 • Pan Stanisław Kalemba –Poseł na Sejm RP

 • Starszy Wizytator Pani Urszula Szymkowiak – przedstawicielka Wojewody i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

 • Pan Zdzisław Kościański – członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, autor wielu ciekawych pozycji związanych z powstaniem.

 • Jego Ekscelencja ks. Biskup Zdzisław Fortuniak.

 • ks. Dziekan Zbigniew Piotrowski, oraz wszyscy księża parafii Gminy Siedlec.

 • Wicestarosta Powiatu Wolsztyńskiego Pan Jacek Skrobisz i radni powiatowi.

 • Goście z Gminy Kostrzyn na terenie której znajduje się grób naszego Patrona. Dyrektor Domu Kultury Pan Kazimierz Matysek.

 • Pan Andrzej Brachmański, były minister MSWiA, uczeń naszej szkoły.

 • Pan Andrzej Wita - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Pan Adam Cukier- Wójt Gminy Siedlec oraz Pan Hieronim Birk - wicewójt

 • Pan Andrzej Kaźmierczak- Przewodniczący Rady Gminy i Radni Gminy Siedlec.

 • Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich .

 • Panowie: Stanisław Piosik i Witold Jasztal – Dyrektorzy Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek wraz z pracownikami.

 • Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu naszej gminy.

 • Przedstawiciele Rady Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobienicach.

 • Przyjaciele, mieszkańcy i sponsorzy.

 • Emeryci – byli pracownicy naszej szkoły, którzy swoją cząstkę życia zostawili w tej szkole, na czele z byłym dyrektorem szkoły Panem Sylwestrem Tomysem.

 • Pan Marian Śmiałek - emerytowany nauczyciel i miłośnik historii.

 • Uczniowie Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach, oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Siedlec.

W części oficjalnej nastąpiło przekazanie przez rodziców sztandaru najpierw panu dyrektorowi – Andrzejowi Wieczorkowi, potem dyrektor szkoły przekazał sztandar uczniom. Ci zaś obiecali, że będą opiekować się sztandarem, strzec go i godnie reprezentować szkołę.

Po przemówieniu dyrektora szkoły, po życzeniach i gratulacjach zaproszonych gości , przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Po części artystycznej wszyscy zaproszeni goście w towarzystwie gospodarzy udali się na pobliski cmentarz i złożyli wiązanki na mogiłach powstańczych i grobach rodziny Mielżyńskich. Po krótkiej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły. Tam dyrektor szkoły w towarzystwie Andrzeja Wichlińskiego, dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej patronowi – Ignacemu Mielżyńskiemu, a ufundowanej przez pana Andrzeja Barskiego. Po tej części goście wpisali się do pamiątkowej księgi.

Cała uroczystość zakończył uroczysty obiad i przepiękny tort przedstawiający pałac w Chobienicach.